Evaluatie rijtestlocaties CBR – Infographic

Om efficiënter te werken neemt het CBR sinds 1 januari 2017 op minder locaties rijtesten af. In 3 fases gaat het aantal locaties van 53 naar 30. Het CBR wil weten wat het effect is van het sluiten van rijtestlocaties. Het CBR heeft De Informatiefabriek gevraagd deze evaluatie vorm te geven. Klanten en rijopleiders die in het 1e, 2e of 3e kwartaal een rijtest doen, wordt gevraagd naar hun ervaringen. Dit doen we met een online enquête.

De evaluatie loopt tot en met september 2017. Er zijn twee tussentijdse rapportages en de eindevaluatie staat gepland voor oktober 2017. De uitkomsten van de eerste tussentijdse rapportage zijn samen met Matthias Sander van Visual Trends samengevat in onderstaande Infographic.

Samenvatting evaluatie Q1 CBR Rijtestlocatie

Klik hier voor grote versie van de Infographic: Samenvatting evaluatie Q1 CBR Rijtestlocatie

Share Button

Reacties

reacties